ABECEDA jedrenja

Autopilot je uređaj koji nas oslobađa obaveze da stojimo za kormilom, upravlja brod u zadanom kursu bolje nego i najbolji kormilar. Uređaj se sastoji iz kompasa, motora i mehanizma koji